22/11/2006

Το Surrealist Manifesto συντάχτηκε από τον Andre Breton το 1924 και το υπέγραψαν οι Louis Aragon, Antonin Artaud, Jacques Baron, Joe Bousquet, J.-A. Boiffard, Jean Carrive, Rene Crevel, Robert Desnos, Paul Elaurd, Max Ernst, και φυσικά ο ίδιος ο Breton. Δημοσιεύθηκε στο κοινό στις 27 Ιανουαρίου του 1925.

Στη φωτογραφία οι Louis Aragon, Elsa Triolet Aragon, André Breton, Paul Éluard, Nusch Éluard μετά την υπογραφή του Manifesto.

No comments:

Post a Comment